Novosti / Javna nabava

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

08.09.2017. 16:26

IZVOĐENJE RADOVA NA ADAPTACIJI POSLOVNOG PROSTORA SPLIT NA ADRESI RUĐERA BOŠKOVIĆA 30 i 28, 21 000 SPLIT

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave: Izvođenje radova na adaptaciji poslovnog prostora Split na adresi Ruđera Boškovića 30 i 28, 21 000 Split.

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: javna.nabava@zosi.hr

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti niže.


Download zona

Izjava (35.05 kB pdf)
Dokumentacija o nabavi (695 kB doc)
Troškovnik (651 kB xls)