Kontakti / Službenik za informiranje

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13, 85/15), omogućuje i osigurava ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

-pisanim putem na adresu: Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

-elektroničkim putem, na e-mail: sluzbenikzainformiranje@zosi.hr

 

OBRASCI:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrasce možete preuzeti niže u download zoni.

 

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

 

Godišnje izvješće

Odluka Službenik za informiranje - Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

 

Krunoslav Vidić Smetana

Službenik za informiranje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

e-mail: sluzbenikzainformiranje@zosi.hr

Download zona

kriteriji za odredjivanje visine naknade stvarnih materijalnih i troskova dostave informacija (272.69 kB pdf)
Odluka službenika za informiranje-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (81.37 kB pdf)
Godišnje izvješće za 2023. godinu (211.95 kB pdf)
Godišnje izvješće za 2017. godinu (212.59 kB pdf)
Godišnje izvješće za 2015. godinu (212.62 kB pdf)
zahtjev za pristup informacijama (50.5 kB doc)
zahtjev za ponovnu uporabu informacija (50 kB doc)
zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (52 kB doc)