OSOBNI ASISTENTI U RADU ZAPOSLENIM OSOBAMA S INVALIDITETOM – POZIV ZA OSOBNE ASISTENTE

Zavod, kao nositelj projekta u partnerstvu s HZZ – om provodi „ Pilot projekt razvoja i uspostave usluge pružatelja osobne asistencije osobama s invaliditetom na radnom mjestu“ kojim se planira razviti, organizirati i osigurati pomoć i podrška osobnog asistenta u radu zaposlenim osobama s invaliditetom.

27. hrvatski simpozij osoba s invaliditetom: Tranzicija prema inovacijama, tehnološkoj transformaciji i održivosti

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u suorganizaciji sa Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH održava 27. hrvatski simpozij osoba s invaliditetom s međunarodnim sudjelovanjem "Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom – o nama uvijek s nama - od slogana do realnosti".