Kontakti / Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“, broj 17/2019) i Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe, KLASA: 011-01/19-01/02, URBROJ: 426/1-19-1 od 20. prosinca 2019.g. omogućuju unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

 

Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti (kršenja zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije) koje su povezane s obavljanjem poslova u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

 

Prijava unutarnje nepravilnosti podnosi se povjerljivoj osobi za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti.

 

Prijava unutarnje nepravilnosti podnosi se putem obrasca Prijava nepravilnosti u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

 

Prijavitelj nepravilnosti prijavu može podnijeti neposredno u pisanom obliku, poslati poštom, dostaviti u elektroničkom obliku ili usmeno o čemu će se sastaviti službena bilješka.

 

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Gordana Bračić - Ružić, dipl. iur.

telefon: 01/6064 739

e-mail: povjerljivaosoba@zosi.hr

 

Zamjenik povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Ivana Jurčević Gadža, struč. spec. oec.

telefon: 01/6184 718

e-mail: zamjenikpo@zosi.hr

Download zona

Obrazac prijave nepravilnosti (61.18 kB docx)
Pravilnik o postupanju unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe (226.58 kB pdf)
Odluka o imenovanju povjerljive osobe (112.1 kB pdf)
Odluka o imenovanju zamjenika povjerljive osobe (97.11 kB pdf)