Natječaji

Odluka o poništenju Javnog natječaja: KLASA:112-02/20-01/57, URBROJ: 426-02-03/4-21-38 od 18. veljače 2021. godine

Na temelju članka 27. stavak 1. točka 13. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 110/14, 67/15, 28/18, 82/18 i 64/20), ravnatelj Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom donosi

 

 

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 

I.

Poništava se Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/20-01/57, URBROJ: 426-02-03/2-21-3, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 6/21, dana 22.01.2021. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dana 22.01.2021. godine, broj biltena 14, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, za radno mjesto:

 

1. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U ZAGREBU, ODJEL ZA VJEŠTAČENJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

1.1. stručni referent II. – 2 izvršitelja na određeno vrijeme od godinu dana, rad u punom radnom vremenu

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

III.

Ova Odluka bit će objavljena u Narodnim novinama, na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

 

RAVNATELJ

  Damira Benc, dipl. iur.

Download zona

Odluka o poništenju JN 57 iz 2021.g. (438.41 kB pdf)