Zavod / Vještačenje

U Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom provodi se vještačenje sukladno Zakonu o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14 i 95/15) kojim je propisano:

 • vještačenje je utvrđivanje tjelesnog, intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti, razine potpore te radne sposobnosti osobe
 • vještačenje se provodi u svrhu ostvarivanja prava u području socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, prava po osnovi rodiljnih i roditeljskih potpora, zaštite ratnih i civilnih žrtava rata te u svrhu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta pri ostvarivanju prava u sustavu obrazovanja, kao i u svrhu ostvarivanja prava u drugim područjima u kojima se prava ostvaruju na temelju nalaza i mišljenja tijela vještačenja kada je to propisano ovim Zakonom ili posebnim propisom
 • vještačenje se provodi na zahtjev nadležnog tijela koje odlučuje o pravima u ranije navedenim područjima, a za ostvarivanje kojih je potreban nalaz i mišljenje tijela vještačenja
 • vještačenje obavljaju Vijeća vještaka/Vijeća viših vještaka: doktori medicine, socijalni radnici, psiholozi, stručnjaci edukacijsko rehabilitacijskog profila i pedagozi

Ovisno o postupcima za ostvarivanje prava, potrebno je obratiti se u sljedeće institucije:

 1. U Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje podnose se zahtjevi za:
  • utvrđivanje radne sposobnosti
  • utvrđivanje % oštećenja organizma/tjelesnog oštećenja
  • za znak pristupačnosti i cestarinu
  • utvrđivanje prava na staž s produljenim trajanjem
  • uvećani dječji doplatak
 2. U Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje podnose se zahtjevi:
  • za ostvarivanje prava na dopust ili rad u polovici punog radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju i prijenos prava iz Zakona o potporama na jednog roditelja
 3. U Centru za socijalnu skrb podnose se zahtjevi za ostvarivanje prava na:
  • osobnu invalidninu
  • doplatak za pomoć i njegu (puni i smanjeni opseg)
  • status roditelja njegovatelja/Status njegovatelja
  • naknada do zaposlenja
  • socijalne usluge (pomoć u kući, psihosocijalna podrška, rana intervencija, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja – integracija, boravak, smještaj, organizirano stanovanje)
 4. U Uredima državne uprave podnose se zahtjevi za ostvarivanje prava na:
  • zdravstvenu zaštitu
  • prava prema Zakonu o hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama rata (RVI, znak pristupačnosti, stupanj ortopedskog dodatka, uzrok smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, potreba njege i pomoći druge osobe…)

Download zona

Zahtjev za naknadu putnih troškova (68.51 kB pdf)

Često postavljena pitanja

 • Što kada osiguranici ne mogu doći na pregled?

  Ako propuste naručeni termin, osiguranici će ponovno biti pozvani u roku od 45 dana. Ponovni će poziv biti poslan na kućnu adresu.

 • Da li se nose originali ili kopije dokumentacije?

  Na vještačenje se donosi najnovija medicinska dokumentacija (ona koja nije predana prilikom podnošenja zahtjeva). Na vještačenje se donose originali ili ovjerene kopije. Dokumentacija se zadržava do završetka postupka. Može se podići na šalteru 11 u Tvrtkovoj 5 po pisanom zahtjevu koji se podnosi 15 dana nakon zaprimanja rješenja. Nakon što se dokumentacija pronađe u arhivi, stranka će biti telefonski pozvana da podigne svoju dokumentaciju na istom šalteru.

 • Tko izdaje rješenja?

  Rješenja nakon završenog postupka vještačenja o ostvarenim pravima ne izdaje ZOSI nego tijelo kod kojega je pokrenut postupak ostvarenja prava Eventualne žalbe ulažu se nadležnoj instituciji koja je izdala rješenje. Dakle, rješenja izdaje isključivo institucija u kojoj se podnosi zahtjev za ostvarenje nekog prava.

 • Što nakon podnošenja zahtjeva?

  Nakon što je stranka podnijela zahtjev za određeno pravo, čeka poziv koji će stići na kućnu adresu s vremenom i mjestom vještačenja. Vještači se isključivo po pozivu od strane ZOSI-a. Budući da se jako dugo čeka na vještačenje molimo stranke za strpljenje.

 • Gdje se šalju požurnice?

  Požurnice se šalju na adresu info@zosi.hr Nakon što se zaprimi požurnica, procjenjuje se prioritet postupka, te se stranka poziva ako se procijeni da je potreban prioritet.

 • Kako se žaliti na rješenje i kome?

  Stranke se mogu žaliti na rješenje instituciji kod koje su pokrenuli postupak za ostvarenje nekog prava i koja im je izdala rješenje. Rok za podnošenje žalbe je 15 dana. ZOSI ne izdaje rješenja i ne može primati žalbe.

 • Što je s produljenim porodiljnim?

  Produljeni rodiljni dopust je u nadležnosti HZZO-a. http://www.hzzo.hr/rodiljne-i-roditeljske-potpore/

Kontakt informacije

Kontakt telefon:

01/6040-495

Područni ured u Zagrebu, Tvrtkova 5 info telefon

01/6458-590