Izjava o pristupačnosti

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom nastoji svoju internetsku stranicu (www.zosi.hr) učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (Narodne Novine, broj: 17/19) od 23. rujna 2019., a kojim se u nacionalno zakonodavstvo implementira Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice domene zosi.hr.

Status usklađenosti

Internetske stranice domene zosi.hr djelomično su u usklađene sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog slijedećih razloga:

  • korisnicima nije omogućena jednostavna promjena veličine teksta, ni kontrasta
  • korisnicima nije omogućena tekstualna alternativa ne tekstualnom sadržaju poput slika ili video materijala
  • nisu u potpunosti prilagođeni dijelovi korisničkog sučelja koji trebaju biti vidljivi (okviri za potvrdu ili odabir, gumb)
  • korisnicima nije omogućena optimalna navigacija sadržajem niti su pojedina područja stranice dovoljno velika za nesmetano korištenje osobama s motoričkim poteškoćama
  • na stranici ne postoji mogućnost ispravljanja grešaka pri unosu teksta, niti su određene prečice na tipkovnici i navigacija na način da se svakom elementu programa može pristupiti tipkovnicom prilagođenost poveznica (istaknutost okvirom ili podcrtavanjem)
  • mnogi dokumenti objavljeni u obliku PDF datoteke nisu u potpunosti pristupačni, npr. u pogledu kontrasta, upotrebe boje i strukture teksta. U PDF datotekama koje su dobivene skeniranjem otežana je ili nedostaje mogućnost čitanja s pomoćnim tehnologijama
  • iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju

Priprema izjave o pristupačnosti

Ova izjava sastavljena je dana 11.09.2020., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koja je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđena je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Izjava je zadnji put preispitana 11.09.2020. godine.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite u vezi s pristupačnosti internetske stranice www.zosi.hr korisnici mogu uputiti:

  • Elektroničkom poštom: pristupacnost@zosi.hr
  • Telefonom: +385 1 6458 570
  • Poštom: Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

Zavod je dužan na upite, obavijesti ili zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijestiti odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtjeva odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefonskog broja +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.