Zavod / Dokumenti

Download zona

Izmjene Statuta Zavoda od 06. ožujka 2020. godine (70.68 kB pdf)
Statut Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (pročišćeni tekst) (1.16 MB pdf)
Odluka o imenovanju osobe ovlaštene za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika Zavoda (56 kB pdf)
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta (pročišćeni tekst) - 2019. (6.13 MB pdf)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda (1.12 MB pdf)
Pravilnik o radu (pročišćeni tekst) (1.43 MB pdf)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu (423.19 kB pdf)
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave (433.28 kB pdf)
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka (449.99 kB pdf)
Izmjene Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (127.55 kB pdf)
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (2.65 MB pdf)
Dopuna Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (65.47 kB pdf)
Pravilnik o načinu korištenja i upravljanju voznim parkom (909.28 kB pdf)
Kolektivni Ugovor za Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (429.92 kB pdf)
Pravilnik o dopunama Pravilnika o radu (206.97 kB pdf)
Prilog 1 (580.01 kB pdf)
Prilog 2 (3.77 MB pdf)
Prilog 3 (1.22 MB pdf)
Prilog 4 (2.08 MB pdf)
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda - 2018. godina (6.03 MB pdf)
Poslovnik o radu Upravnog vijeća Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (721.76 kB pdf)
Pravilnik o ostvarivanju prava na naknadu putnih troškova u vezi s vještačenjem (153.67 kB pdf)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu putnih troškova u vezi s vještačenjem (46.06 kB pdf)
EU UREDBA - zaštita osobnih podataka (945.23 kB pdf)
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (97.99 kB pdf)
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti o imenovanju povjerljive osobe (226.58 kB pdf)