Natječaji

Poziv na razgovor – Javni natječaj Klasa 11, Sektor za vještačenje, Područni ured u Zagrebu

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/23-01/11, URBROJ:426-02-03/2-23-1, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 14. 09. 2023. godine te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

 

 

Zagreb, Radnička cesta 1, V. kat, soba br. 517.

 

 

- sljedeći kandidati za radno mjesto kako slijedi:

 

 

4. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U ZAGREBU

 

4.1. vještak-specijalist- 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Dana 20.11.2023., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJ

INICIJALI KANDIDATA

(IME. PREZIME)

DATUM ROĐENJA

MJESTO

 PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA

VRIJEME INTERVJUA

3.

A.V.

21.12.1967.

Plemićeva 2, Zagreb

9,00

6.

N.K.

02.11.1981.

Eisenhuthova 6, Zagreb

9,15

8./11.

M.Č.J.

18.02.1971.

Gospodska ulica 28, Zagreb

9,30

 

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6458483

e-mail: LRadic@zosi.hr