Natječaji

Poziv na razgovor – javni natječaj Klasa 07 Područni ured u Osijeku, Sektor za vještačenje

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/24-01/07, URBROJ:426-02-03/2-24-1, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 23.04.2024. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

 

Osijek, Tadije Smičiklasa 2

 

kandidati za radna mjesto kako slijedi:

 1. PODRUČNI URED U OSIJEKU, SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE

 

 1.1. referent  – 1 izvršitelj na  određeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

 

 

Dana 23.05.2024., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJ

INICIJALI KANDIDATA

(IME. PREZIME)

DATUM ROĐENJA

MJESTO

 PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA

VRIJEME INTERVJUA

2

J.I.

11.05.1978.

BELI MANASTIR

10,00

3

B.D.

11.05.1997.

BELI MANASTIR

10,15

4

P.I.

20.07.1975.

OSIJEK

10,30

5

G.M.K.

15.09.1986.

DARDA

10,45

6

T.D.

29.08.1982.

OSIJEK

11,00

7

B.E.

24.01.1988.

VALPOVO

11,15

9

Ć.M.

22.11.1990.

ĐAKOVO

11,30

 

 

 

 

 

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6458483

e-mail: studor@zosi.hr