Natječaji

Odluka o odabiru kandidata na Javnom natječaju za zasnivanje radnog odnosa, Klasa 52

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/20-01/52, URBROJ: 426-02-03/2-20-2, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 134/20 od 04.12.2020. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 04.12.2020. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto pod brojem:

 

1. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U SPLITU

1.1. stručni referent II.- 1 izvršitelj na određeno vrijeme od godinu dana, rad u punom radnom vremenu

- Ena Delija

 

Odabranog kandidata kontaktirati će Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.