Natječaji

Odluka o djelomičnom poništenju Javnog natječaja, KLASA: 112-02/20-01/41

Na temelju članka 27. stavak 1. točka 13. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 110/14, 67/15, 28/18, 82/18 i 64/20), ravnatelj Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom donosi

 

 

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 

I.

 

Djelomično se poništava Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/20-01/41, URBROJ: 426-02-03/2-20-3, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 107/20, dana 02.10.2020. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dana 02.10.2020. godine, broj biltena 191, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, kako slijedi:

 

SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, 5. PODRUČNI URED U ZAGREBU, 5. 1. rukovoditelj područnog ureda – vještak – 1 izvršitelj, imenovanje na razdoblje od 4 (četiri) godine, rad u punom radnom vremenu.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

III.

 

Ova Odluka bit će objavljena u Narodnim novinama, na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

 

                                                                                                                            RAVNATELJ

                                                                                                Damira Benc, dipl. iur.

Download zona

ODLUKA O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU JN KLASA 41 (63.74 kB pdf)