Natječaji

Obavijest o rezultatima pisanog testiranja za radno mjesto samostalni stručni referent I., Odjel za računovodstvo, Javni natječaj, Klasa: 52

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/20-01/52, URBROJ: 426-02-03/2-20-2, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 134/20 od 04.12.2020. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 04.12.2020. godine te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, nakon provedenog testiranja održanog dana 29.01.2021. godine, Povjerenstvo je utvrdilo rang listu kandidata koji su pristupili provjeri stručnog znanja, prema ostvarenom broju bodova za radno mjesto pod brojem:

 

2. Samostalna služba za financije, računovodstvo i nabavu, Odjel za računovodstvo

     2.1. samostalni stručni referent I.

 

 REDNI

BROJ

IDENTIFIKACIJSKI

BROJ

INICIJALI KANDIDATA

(IME, PREZIME)

DATUM

ROĐENJA

BROJ

BODOVA

1.

12

M.U.

25.05.1972.

15/15

 2.

50

M.K.

05.04.1988.

12/15

 3.

40

 M.Č.

02.04.1993.

NIJE PRISTUPIO