Natječaji

Poziv na razgovor za radno mjesto stručni referent II., PU Rijeka, IMR Gospić - JN klasa 09

Na Javni natječaj KLASA: 112-02/22-02/09, URBROJ: 426-02-03/2-22-4, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 41/22 od 01.04.2022. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 01.04.2022. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

  

dr. Franje Tuđmana 8, Gospić

- dana 13.05.2022., sljedeći kandidati:

 

1. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U RIJECI

1.1. stručni referent II. – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od godinu dana, rad u punom radnom vremenu, mjesto rada Gospić

IDENTIFIKACIJSKI BROJ

INICIJALI KANDIDATA

(IME. PREZIME)

DATUM ROĐENJA

MJESTO

 PREBIVALIŠTA/ BORAVIŠTA

VRIJEME INTERVJUA

5

M.D.

24.04.1988.

Gospić

09,30

10

N.M.

22.04.1990.

Gospić

09,40

11

P.B.

21.02.1995.

Gospić

09,50

12

I.R.

14.07.1983.

Gospić

10,00

13

R.M.

15.06.1987.

Gospić

10,10

14

B.S.

06.01.1979.

Gospić

10,20

15

M.B.B.

19.01.1986.

Lički Osik

10,30

 

 

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01 6184730

e-mail: BJazbec@zosi.hr