Natječaji

Poziv na razgovor, vještak - specijalist, Područni ured u Splitu, Odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; KLASA 07

Na Javni natječaj KLASA: 112-02/19-01/07, URBROJ: 426-02-03/1-19-1, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 20/19 od 27.02.2019. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 27.02.2019. godine, broj biltena 41, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se sljedeći kandidati za radno mjesto:

III. PODRUČNI URED SPLIT

1. Područni ured Split, Odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

- vještak - specijalist

da pristupe na intervju, na adresu Ruđera Boškovića 28 i 30, Split, soba br. 7.

dana 17.04.2019. u 13,00 sati:

IDENTIFIKACIJSKI BROJ

INICIJALI KANDIDATA

(IME. PREZIME)

DATUM ROĐENJA

MJESTO

 PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA

3

G.Š.

21.07.1960.

Zadar

7

M.P.K.

18.08.1962.

Split

 

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6184-730

e-mail: BJazbec@zosi.hr