Natječaji

Odluka o odabiru kandidata, Samostalna služba za financije, računovodstvo i nabavu, Odjel za financije i statistiku, radno mjesto viši stručni savjetnik, Javni natječaj KLASA: 03

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/20-01/03, URBROJ: 426-02-03/2-20-3, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 13/20 od 31.01.2020. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 31.01.2020. godine, broj biltena 21, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto pod brojem:

 

I. SREDIŠNJI URED

4. Samostalna služba za financije, računovodstvo i nabavu, Odjel za financije i statistiku

a) viši stručni savjetnik

 

- Maja Groznica

 

Odabranog kandidata će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.