Natječaji

Odluka o odabiru kandidata na Javnom natječaju, Samostalna služba za financije, računovodstvo i nabavu, Odjel za financije i statistiku ; KLASA 50

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/19-01/50, URBROJ: 426-02-03/1-19-4, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 115/19 od 27.11.2019. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 27.11.2019. godine, broj biltena 228, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je sljedeći kandidat za radno mjesto:

 

 

Samostalna služba za financije, računovodstvo i nabavu, Odjel za financije i statistiku

- samostalni stručni referent I.

-Jelena Miklec

 

 

Odabranu kandidatkinju će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.