Natječaji

OBAVIJEST O IZMJENI TERMINA INDIKATIVNOG KALENDARA

Javnog natječaja za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod neprofitnih organizacija koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada, KLASA: 402-07/18-12/02, URBROJ: 426-02-03/2-18-2 od 19. rujna 2018.

 

Sukladno točki XV. Uputa za podnositelje prijava za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod neprofitnih organizacija koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada, zbog promijenjenih okolnosti, mijenjaju se termini indikativnog kalendara postupka javnog natječaja kako slijedi:

 

INDIKATIVNI KALENDAR POSTUPKA JAVNOG NATJEČAJA

Faze natječajnog postupka

Termin

Objava Javnog natječaja

26. rujna 2018.

Rok za slanje prijava od dana objave Javnog natječaja

26. listopada 2018.

Rok za slanje upita vezano uz Javni natječaj od dana objave Javnog natječaja

10. listopada 2018.

Rok za slanje odgovora na upite vezano uz Javni natječaj od dana objave Javnog natječaja

16.listopada 2018.

Rok za provjeru propisanih uvjeta prijava od dana zaključenja Javnog natječaja

studeni/PROSINAC 2018.*

Rok za procjenu prijava koje su zadovoljile propisane uvjete Javnog natječaja

SIJEČANJ 2019.*

Rok za donošenje Odluke o dodjeli sredstava

VELJAČA 2019.*

Rok za objavu Odluke o dodjeli sredstava na web stranici www.zosi.hr

VELJAČA 2019.*

Rok za dostavu dodatne dokumentacije potrebne za sklapanje ugovora o dodjeli sredstava

OŽUJAK 2019.*

Rok za slanje obavijesti podnositeljima prijava  čije prijave nisu zadovoljile uvjete Javnog natječaja

OŽUJAK 2019.*

Rok za slanje obavijesti o sklapanju ugovora o dodjeli sredstava

OŽUJAK 2019.*

Rok za sklapanje ugovora o dodjeli sredstava

OŽUJAK 2019.*

*Navedeni termin je okviran. Zavod zadržava pravo izmjene termina zbog promijenjenih okolnosti, o čemu će podnositelji prijava biti pravovremeno obaviješteni