Natječaji

Dopuna Poziva na razgovor – javni natječaj Klasa 43

Na Javni natječaj KLASA: 112-02/20-01/43, URBROJ: 426-02-03/2-20-2, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 104/20 od 23.09.2020. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 23.09.2020. godine, broj biltena 184, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, poziva se sljedeći kandidat za radno mjesto:

 1. Sektor za vještačenje, Samostalni odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

 

Stručni referent II.

da pristupi na intervju, na adresu: Antuna Mihanovića 3, Zagreb, I. kat, soba br. 119

dana 12.10.2020.

 

  u 13,00 sati:

 

IDENTIFIKACIJSKI BROJ

INICIJALI KANDIDATA

(IME. PREZIME)

DATUM ROĐENJA

MJESTO

 PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA

179

P.A.

16.06.1993.

Zagreb

 

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6458-483

e-mail: mbabic@zosi.hr